Tervetuloa

Tervetuloa Tervasuon päiväkodin ja koulun kotisivuille!

 

Tervasuon päiväkoti ja koulu sijaitsee Etelä-Nokian aluella. Päiväkotimme päärakennuksessa on kolme lapsiryhmää ja samassa rakennuksessa toimii Tervasuon koulu. Koulussa on 1. ja 2. luokan oppilaita. Kouluparakin puolella ovat 2 luokan oppilaat.

Lisärakennuksessa eli Sammaliston päiväkodissa toimii kolme päiväkotiryhmää joista kaksi on esiopetusryhmiä tällä hetkellä.
 

 

Tervasuolla kasvatuskumppanuus vanhempien kanssa ja henkilökunnan yhteistyö luovat perustan lapsen kasvun ja oppimisen polun jatkumolle. Lapsen polku voi jatkua tutussa ja turvallisessa ympäristössä aina pienten ryhmästä toiseen kouluvuoteen saakka.